bí quyết thuyết phục khách hàng

Bí quyết thuyết phục trong bán hàng đáp ứng yêu cầu khách hàng

img_9791 Bây giờ, hãy xem 6 nguyên tắc thuyết phục mà bạn có thể sử dụng để biến các yêu cầu của bạn đối với khách hàng trở thành hiện thực. Bạn có muốn khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng nói đồng ý với đề nghị của bạn một cách thường xuyên hơn more »

6 Nguyên tắc thuyết phục khách hàng hiệu quả nhất hiện tại

03-angry-customer-w750-h560-2x  Liệu kết quả có khả quan hơn không, khi bạn nói cho khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại rằng họ sẽ đạt được gì nếu họ chấp thuận đề nghị của bạn, hoặc họ sẽ đánh mất điều gì nếu họ không đồng ý với bạn? Bán hàng vừa là kỹ năng more »