cách chọn địa điểm kinh doanh

3 Giải pháp quản lý căng-tin vô cùng độc đáo

can-tin-1 Kiốt Việt với chức năng định lượng nguyên vật liệu, giúp căng-tin dễ dàng định lượng được nguyên vật liệu cho từng món ăn một cách chính xác, từ đó có thể xác định được cần phải mua những nguyên liệu gì với số lượng bao nhiêu. Căng-tin là một địa điểm dịch vụ chuyên more »