cách quản lý nhân viên bán hàng

7 bước cơ bản trong quy trình bán hàng đem lại thành công

pos-at-work Nhân viên bán hàng cần tìm hiểu đầy đủ thông tin về khách hàng triển vọng, đề ra mục tiêu của cuộc trao đổi và thuyết phục khách hàng Quy trình bán hàng chuẩn bao gồm những bước nào? Làm sao để bán hàng chuyên nghiệp và hiệu quả? Ngày nay khi thị trường ngày more »