kỹ năng quản lý

Nhà lãnh đạo tài ba và những kỹ năng mềm quan trọng

quan-ly-kho1 Kỹ năng lãnh đạo: Lãnh đạo là một kỹ năng quản lý quan trọng , thể hiện khả năng để thúc đẩy một nhóm người cùng hướng tới một mục tiêu chung. Hãy xem bạn đã có đủ tố chất để trở thành một nhà lãnh đạo chuẩn chưa nhé? 1. Kỹ năng giao tiếp: more »