mâu thuẫn trong bán hàng

Nhân tố ảnh hưởng tới lòng trung thành của khách hàng đối với doanh nghiệp

210 Những dịch vụ kèm theo sản phẩm của công ty bạn cũng cần phải thật tốt. Nếu như những vấn đề của khách hàng về sản phẩm Khi khách hàng lần đầu đến mua sản phẩm của bạn, họ chắc hẳn đang có nhu cầu hoặc đã từng sử dụng sản phẩm mà họ cần more »