mâu thuẫn trong kinh doanh

Gặp các căng thẳng trong bán hàng thì phải làm sao?

Waitress handing bill to couple in restaurant Lượng khách hàng trong nhà hàng nhiều hơn lượng khách hàng mà nhà hàng của bạn có khả năng phục vụ là một vấn đề tích cực cần được giải quyết. Nhưng nếu thời gian chờ đợi của khách hàng không được đáp lại một cách xứng đáng Có vẻ như đó là một đêm more »