người ít vốn muốn kinh doanh

Kinh nghiệm kinh doanh đồ ăn vặt dành cho người ít vốn muốn kinh doanh

1 Với 5 năm trong nghề, chị Hoa đã chân thành chia sẻ lại những kinh nghiệm vàng ngọc trong việc sử dụng 10 triệu đồng tiền vốn “Tôi chỉ có vẻn vẹn trong tay chưa tới 10 triệu đồng nhưng tôi muốn tự thân khởi nghiệp. Tôi nên khởi nghiệp bằng cách nào đây?” Nếu more »