phẩm chất của người bán hàng

Trở thành người bán hàng xuất sắc cần làm những gì?

o-businessmen-shaking-hands-facebook Trả lời mọi cuộc điện thoại. Bất kể bạn đang Bán Hàng Online hoặc có trụ sở, cửa hàng, đừng bao giờ từ chối nghe điện thoại, khách hàng sẽ không đủ kiên nhẫn gọi đi gọi lại Người bán hàng giữ một vai trò quan trọng trong bất kỳ doanh nghiệp, cửa hàng nào. more »