ưu điểm của mô hình bán lẻ

Những sai lầm nên tránh trong mô hình bán lẻ, bạn nên biết

quan-ly-ban-hang Với các nhà quản lý độc tài, các nhân viên không được sử dụng hết kiến thức, tài nǎng và nǎng lực chuyên môn. Vì vậy họ thấy bất mãn Một nhà quản lý của các mô hình bán lẻ thông thường có ba sai lầm không nên mắc phải, đó là trở thành nhà more »