vệ sinh thực phẩm ở căng tin

Vấn đề vệ sinh nơi căng tin có đảm bảo không?

huy_8989 Bà Nguyễn Thị Thu Minh, Hiệu trưởng trường tiểu học Chu Văn An, cho biết: “Để duy trì tốt bếp ăn đảm bảo chất lượng thì nhà trường Các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực triển khai quản lý chặt chẽ các bếp ăn bán trú, chấn chỉnh việc more »